Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Informació sobre la primera cobrança de l'OAGRTL

DILLUNS 08 JUNY 2020

INFORMACIÓ SOBRE LA PRIMERA COBRANÇA DE L’OAGRTL

Durant el mes de febrer es va posar al cobro, des de l’OAGRTL, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, la taxa d’escombraries i la taxa de clavegueram de l’Ajuntament.

A conseqüència de l’estat d’alerta decretat, es va allargar el termini de pagament d’aquests tributs, el qual va finalitzar el dia 25 de maig de 2020.

Atès que durant el termini de la cobrança en voluntària l’OAGRTL ha tingut suspès el servei d’atenció al públic presencial i telefònic degut al confinament, es facilitarà el pagament durant uns dies, especialment als contribuents persona física que no tenen l’obligació de relacionar-se amb l’administració de forma telemàtica. Pel que fa a les persones jurídiques i degut al fet que tenen l’obligació de comunicar-se per mitjans electrònics amb l’administració pública, d’acord amb l’establert al l’art. 14.2 de la Llei 39/2015, reguladora del procediment administratiu comú, s’estarà a la situació que concorri en cada cas als efectes de determinar la pertinència del recàrrecs corresponents.

Es podran emetre aquests nous documents sense recàrrec fins el dia 1 de juliol de 2020.

Important

Per obtenir aquest nou document de pagament, el ciutadà podrà obtenir-lo demanant-ho directament a l’OAGRTL facilitant nom i CIF del titular del rebut a través de les següents adreces de correu electrònic: oagrtl@diputaciolleida.cat , recsolsona@diputaciolleida.cat