Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

BAN ALCALDIA - ESTAT D'EXCEPCIONALITAT PER SEQUERA

DIJOUS 16 NOVEMBRE 2023

La Coma i la Pedra, es troba en estat d’excepcionalitat per sequera, la qual cosa comporta un seguit de limitacions i restriccions d’us d’aigua

 

Atès que l’Agència Catalana de l’Aigua , ha declarat el municipi de la Coma i la Pedra en estat d’excepcionalitat mitjançant resolució ACC/3765/2023, de 8 de novembre, on es declara en EXCEPCIONALITAT per sequera hidrològica la capçalera del Llobregat.

Com a conseqüència de la declaració de l’estat d’Excepcionalitats per sequera, s’apliquen les següents limitacions i restriccions als usos de l’aigua:

  1. Limitació del consum global d’aigua per abastament de població en Excepcionalitat, els volums lliurats per a abastament de població no poden superar una dotació màxima equivalent de 230 litres per habitant i dia, incloent activitats econòmiques i comercials.
  2. Prohibit regar jardins privats, excepte per regs de supervivència d’arbres o plantes. Aquest reg de supervivència s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20:00h a 8:00h i només mitjançant reg gota a gota o regadora.

La qual cosa es comunica per al seu coneixement i compliment.