Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sol·licitud sorteig 21/22 Isard Selectiu Local RNC Cadí

Tal i com indica la resolució d’aprovació del Pla d’Aprofitament Cinegètic de la Reserva Nacional de Caça de Cadí per a la temporada 2021-2022, per aquesta temporada s’ha reservat una quota de 4 exemplars d’isard selectiu per als caçadors locals de la Reserva (caçadors empadronats en un municipi de la Reserva o caçadors propietaris d’un mínim de 5 ha. de terrenys rústics situats a l’interior de la Reserva), a caçar per acostament. Aquesta quota és diferent de la que tenen assignada les societats de caçadors locals per caçar en batuda. S’estableix com a termini màxim per a la presentació de sol·licituds el dia 28 de febrer de 2021 Per aquest motiu, caldrà que qualsevol caçador local interessat en participar en l’esmentat sorteig hagi registrat a la nostra oficina la sol·licitud de caça corresponent (s’adjunta model de sol·licitud). Aquesta sol·licitud es pot enviar mitjançant aquestes dues opcions: RNC CADÍ C/ Canf Farga, 4 25620 TREMP O RNCCADI@GENCAT.CAT Finalment, informar-vos que per tal d’acreditar la condició de caçador local caldrà, en el cas de caçadors locals amb veïnatge administratiu dins d’un municipi que formi part de la Reserva, presentar una còpia del certificat d’empadronament o en el seu defecte autoritzar a la direcció tècnica de la Reserva a la consulta d’aquestes dades (segons el model de sol·licitud de caça adjunt). D’altra banda, i en el cas de caçadors locals per ser propietaris de terrenys inclosos dins la Reserva, caldrà que presentin la documentació que justifiqui la titularitat d’un mínim de 5 hectàrees de terreny rústic situat a l’interior de la RNC de Cadí

Document Actions