Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Altres publicacions

Sol·licitud sorteig 21/22 Isard Selectiu Local RNC Cadí

Tal i com indica la resolució d’aprovació del Pla d’Aprofitament Cinegètic de la Reserva Nacional de Caça de Cadí per a la temporada 2021-2022, per aquesta temporada s’ha reservat una quota de 4 exemplars d’isard selectiu per als caçadors locals de la Reserva (caçadors empadronats en un municipi de la Reserva o caçadors propietaris d’un mínim de 5 ha. de terrenys rústics situats a l’interior de la Reserva), a caçar per acostament. Aquesta quota és diferent de la que tenen assignada les societats de caçadors locals per caçar en batuda. S’estableix com a termini màxim per a la presentació de sol·licituds el dia 28 de febrer de 2021 Per aquest motiu, caldrà que qualsevol caçador local interessat en participar en l’esmentat sorteig hagi registrat a la nostra oficina la sol·licitud de caça corresponent (s’adjunta model de sol·licitud). Aquesta sol·licitud es pot enviar mitjançant aquestes dues opcions: RNC CADÍ C/ Canf Farga, 4 25620 TREMP O RNCCADI@GENCAT.CAT Finalment, informar-vos que per tal d’acreditar la condició de caçador local caldrà, en el cas de caçadors locals amb veïnatge administratiu dins d’un municipi que formi part de la Reserva, presentar una còpia del certificat d’empadronament o en el seu defecte autoritzar a la direcció tècnica de la Reserva a la consulta d’aquestes dades (segons el model de sol·licitud de caça adjunt). D’altra banda, i en el cas de caçadors locals per ser propietaris de terrenys inclosos dins la Reserva, caldrà que presentin la documentació que justifiqui la titularitat d’un mínim de 5 hectàrees de terreny rústic situat a l’interior de la RNC de Cadí

Comunicat situació de risc de Influença aviària

El període de tardor-hivern, tot i l'excepcional increment de casos detectats aquest estiu, és el període de major risc d'introducció de la malaltia coincidint amb la migració hivernal de les aus del nord i centre d'Europa. Per aquesta raó és de gran importància que la ciutadania, especialment els titulars d'explotacions avícoles comercials i particulars amb tinença d'aus de corral en règim d'autoconsum, siguin coneixedors de la situació de risc vers la IAAP i de la necessitat d'aplicar mesures de prevenció per tal d'evitar que la malaltia pugui afectar a granges d'aus de corral ja siguin comercials com d'autoconsum amb pocs animals. Per aquests motius es necessari: - Extremar les mesures de bioseguretat a les granges avícoles, especialment aquelles destinades a evitar el contacte directe i indirecte de les aus de corral amb aus silvestres. - L'obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia: *Disminució del consum de pinso * Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada * Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada. * Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d'influença aviària (tos, esternuts, llagrimeig, descàrrega nasal/ oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc). - S'insta a tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum que comuniquin aquesta activitat a l'Oficina Comarcal del DACC, la qual no comporta pagament de cap taxa ni presentació de documentació addicional.

Document Actions