25° / 14° Molt tapat amb pluja

Ordenança fiscal 7

Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

Document Actions